Folclorul muzical românesc și rădăcinile lui

Post Image

Istoria primelor forme de muzică de pe teritoriul nostru

Suntem un stat complet din punct de vedere cultural, avem strămoși recunoscuți în lumea întreagă pentru putere și vitejia lor, avem obiceiuri , avem tradiții, avem istorie, cultură și avem și muzică.

Muzica românească este cea care a dat un alt suflu culturii noastre  și a ridicat-o la rang de cinste. Aceasta cuprinde totalitatea creațiilor muzicale compuse de către români și de către strămoșii acestora. Dacă facem referire la geto-daci și protoromâni, descoperim câteva izvoare muzicale care atestă creațiile acestora.

Evul Mediu atestă apariția unor creații muzicale din confruntarea mai multor stiluri. Astfel, primele state românești așezate în apus au adus în prim-plan creații cu influențe vestice, iar primele state românești situate în partea răsăriteană au avut creații muzicale influențate de muzica bizantină, slavă și turcească. Luate împreună, toate aceste influențe muzicale s-au restrâns atât asupra muzicii folclorice cât și asupra muzicii erudite – muzica religioasă: a statelor din apus a avut influențe gregoriene, pe când muzica religioasă din răsărit a avut influențe bizantine; și muzica cultă laică.

Istoria muzicii populare

România se poate mândri cu o formă muzicală specifică care a apărut ca mod de a hrăni sufletul și de a da contur unui secol tulbur, acestă formă muzică poartă denumirea de muzică populară.

Muzica populară a apărut ca un gen muzical hibrid prin alăturarea ansamblurilor de instrumente populare cu realitatea socială și politică din prima jumătate a secolului XX. Cu ajutorul acestui gen muzical, oamenii s-au putut regăsit în versuri, devenit astfel cea mai bună modalitate prin care se cânta durerea, dar și fericirea oamenilor.
Anii 90 aduc un nou val de schimbări la nivelul societății, astfel că muzica s-a pliat după aceste schimbări culturale de masă și astfel a apărut un prim subgen muzical al muzicii populare pe care astăzi îl întâlnim sub apelativul de muzică etno.

Folclorul muzical românesc

Folclorul muzical românesc cuprinde suma creațiilor populare românești din domeniul muzical. Primul creator român care vorbește despre folclorul muzical românesc și a realizat o sinteză organică, profundă este compozitorul George Enescu. Sinteza sa prezenta muzica folclorică românească și tendințele muzicale culte din perioada sa, adică din epoca romantismului târziu.

Rădăcinile folclorului muzical românesc sunt adânci milenare. Primele creații pe care le întâlnim și astăzi sunt cele de muncă și cele ritualice, iar în aceste categorii menționăm: colindele, bocetele de înmormântare sau de nuntă, cântece pentru aducerea ploii, cântece la băutură, etc.. Baladele sunt alte creații din vremuri străvechi care prezintă lupta seculară dintre popor și cotropitori, dar și între popor și boieri, lupta socială. Cea mai cunoscută baladă și prima apărut este Miorița.

În rădăcinile folclorului muzical românesc nu putem să nu menționăm și de cântecele lirice cu caracter de protest social, cele mai cunoscute fiind doinele care au apărut în perioada feudalismului timpuriu, și cântecele ritualice.